Вторник, 25.02.2020, 19:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории каталога
Мои статьи [28]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 132
Fumigation
Главная » Статьи » Мои статьи

Інструкція

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головної державної інспекції 
з карантину рослин України 
від 29 вересня 1997 р. N 56  

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
14 жовтня 1997 р. за N 474/2278  


Інструкція із виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів 

Ця Інструкція визначає порядок здійснення комплексу карантинних заходів із виявлення, локалізації і ліквідації вогнищ карантинних бур'янів. 

1. Терміни і визначення 

Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
1.1. Карантинні бур'яни - види бур'янів, які засмічують сільськогосподарські угіддя, луки, пасовища, узбіччя доріг, зростають на всіх типах грунтів і завдають значної шкоди сільському господарству та небезпечні для домашніх тварин і здоров'я людини. 
1.2. Локалізаційні заходи - це здійснення комплексу карантинних заходів, які запобігають подальшому поширенню карантинних бур'янів. 

1.3. Ліквідаційні заходи - це знищення карантинних бур'янів у вогнищах з використанням радикальних механічних, біологічних та інших заходів. 1.4. Карантинне вогнище - це ізольована територія, на якій наявний карантинний об'єкт. 

2. Загальні положення

2.1. Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про карантин рослин" і поширюється на всі установи, організації, підприємства, насіннєві господарства, розсадники і науково-дослідні установи, ботанічні сади, колективні господарства (далі - підприємства) незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності та громадян, які займаються вирощуванням, заготівлею, переробкою, перевезенням, зберіганням та реалізацією підкарантинної рослинної продукції, і встановлює порядок здійснення карантинних заходів, що спрямовані на запобігання розповсюдженню і ліквідацію вогнищ карантинних бур'янів.

2.2. Ця Інструкція обов'язкова для виконання головними державними інспекторами з карантину рослин, їх заступниками і державними інспекторами з карантину рослин (далі - державний інспектор з карантину рослин), які здійснюють державний контроль під час проведення заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, перевезенні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні підкарантинної продукції підприємствами та громадянами. 

3. Виявлення вогнищ карантинних бур'янів 
3.1. З метою виявлення вогнищ карантинних бур'янів та здійснення своєчасних заходів із локалізації та ліквідації їх вогнищ здійснюються обстеження земельних угідь з відбором зразків рослин. 
3.2. Обстеженню підлягають: сільськогосподарські угіддя, насінницькі господарства, науково-дослідні та дослідні установи, ботанічні сади, населені пункти, фермерські господарства та присадибні ділянки, садозахисні лісосмуги та лісосмуги залізниць і шосейних доріг. Всі сільськогосподарські культури і насадження, висів і садіння яких проведена імпортним матеріалом. Також обстежуються території пунктів завезення імпортної та вітчизняної підкарантинної продукції, яка надходить із зон особливого карантинного режиму. 
3.3. Обстеження проводиться в такі терміни: 

- на необроблених землях, а також луках і пасовищах - з середини червня до середини липня; 
- на посівах зернобобових, технічних, олійних культур - в період стеблування; 
- на широкорядних посівах технічних і овочевих культур, в садах і виноградниках, парових полях - перед першою і другою міжрядною обробкою або культивацією пару; 
- на посівах багаторічних трав - перед першою і другою косовицями. 

3.4. Строки обстеження: 
- два рази на рік в пунктах завезення і вивезення підкарантинної продукції; 
- щорічно в зоні, вільній від карантинних бур'янів, всі сільськогосподарські культури та насадження, висів та садіння яких проведені насінням і посадковим матеріалом, завезеним з районів розповсюдження карантинних бур'янів; 
- підприємства, колективні і фермерські господарства та громадяни, які займаються вирощуванням насіннєвого та посадкового матеріалу для вивозу за межі області та на експорт; - один раз на два роки смуги відчуження шосейних доріг і залізниць, зрошувальні системи в районах, вільних від карантинних бур'янів; 
 один раз на три роки - території господарств в районах масового поширення карантинних бур'янів. 
3.5. Обстеження на виявлення всіх видів карантинних бур'янів проводиться маршрутним методом шляхом проходження обстежувача по двох діагоналях і чотирьох сторонах обстежуючої ділянки. Особливо уважно обстежують сторони, які межують з дорогами. 
3.6. Денна норма на одного обстежувача: на посівах злакових - 60 - 100 га, просапних - 90 - 100 га посівах сої, травах - 50 - 70 га, на парових полях і необроблених землях - 100 - 150 га, в садах і виноградниках - 30 - 40 га. 
3.7. Догляд насіння, зернонасіннєвих пунктів, переробних підприємств та місць зберігання насіннєвого матеріалу здійснюється з відбором зразків згідно з ДСТУ-3355-96. 
3.8. Під час обстеження земельних угідь гербаризують всі невизначені рослини та насіння. 
3.9. Зібрані зразки позначають етикеткою (додаток 1) і відсилають до зональних карантинних лабораторій для уточнення видової належності бур'яну. 

3.10. Після обстеження в кожному господарстві обстежувач складає акт, в якому вказуються: площа посівів, назва господарства або населеного пункту, обстежувана площа, характер засміченості (рівномірне, вогнищами), площа засміченості (якщо вона є). Акт складається за формою згідно з додатком 2 та підписується представником господарства, представником виконавчого органу місцевого самоврядування, інспектором з карантину рослин та обстежувачем. 
3.10.1. Акт складається в трьох екземплярах: один залишається в господарстві, другий - передається до районної адміністрації, третій - інспектору з карантину рослин. 

4. Запровадження особливого карантинного режиму 
4.1. Запровадження особливого карантинного режиму здійснюється відповідно до порядку, визначеного статтею 8 Закону України "Про карантин рослин". 
4.2. Розробка відповідних карантинних заходів залежить від правильного визначення виду карантинного бур'яну, що виявлений під час обстеження і огляду підкарантинної рослинної продукції. 
4.3. У разі встановлення карантинною експертизою наявності карантинного бур'яну державний інспектор з карантину рослин негайно повідомляє головну і обласну державні інспекції з карантину рослин та відповідний виконавчий орган місцевого самоврядування або місцеву державну адміністрацію. 
4.4. Після виявлення ізольованого вогнища державний інспектор з карантину рослин разом зі спеціалістом господарства організовує здійснення необхідних заходів щодо проведення додаткових обстежень з метою уточнення площ, засмічених карантинним бур'яном. 
4.5. Додаткові обстеження сільськогосподарських угідь проводяться методом шеренги на відстані: в суцільних посівах - 3 - 5 м; в просапних посівах трав, на оброблених землях - 7 - 10 м. 

4.6. Державний інспектор з карантину рослин протягом 24 годин розробляє та подає до відповідного виконавчого органу місцевого самоврядування, державної адміністрації або Кабінету Міністрів України подання про запровадження особливого карантинного режиму. 4.7. У поданні про запровадження особливого карантинного режиму обов'язково повинні зазначатись: обставини, що спричинили запровадження особливого карантинного режиму; межі території, на якій запроваджується особливий карантинний режим; час, з якого запроваджується особливий карантинний режим, а також перелік карантинних обмежень та комплекс карантинних заходів щодо локалізації і ліквідації карантинних бур'янів. 

5. Локалізація та ліквідація вогнищ карантинних бур'янів 
5.1. На території з особливим карантинним режимом здійснюється комплекс карантинних заходів, спрямованих на знищення вогнищ карантинних бур'янів та запобігання подальшому їх розповсюдженню. 
5.2. Згідно із Законом України "Про карантин рослин" підприємства та громадяни, на території яких виявлені вогнища карантинних бур'янів, зобов'язані здійснювати карантинні заходи щодо локалізації і ліквідації вогнищ карантинних бур'янів за власний рахунок. 
5.3. Вогнищем вважається територія, на якій виявлено карантинний бур'ян, незалежно від розмірів зараженої площі. Площа під вогнищами вимірюється з гарантійною зоною (1,5 м). 
5.4. Підкарантинні матеріали, які вивозяться із зон особливого карантинного режиму, повинні супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом, який видається державною інспекцією з карантину рослин. 
5.5. Адміністрація залізниць, аеропортів, річкових та морських портів, автогосподарств може приймати і перевозити з районів поширення карантинних бур'янів насіннєву рослинну продукцію тільки за наявності у відправника карантинних сертифікатів згідно із статтею 11 Закону України "Про карантин рослин". 
5.6. В районах поширення карантинних бур'янів керівники транспортних, торговельних, заготівельних організацій і промислових підприємств, які переробляють рослинну продукцію, зобов'язані: суворо дотримуватись карантинних вимог на своїх територіях та на територіях своїх структурних підрозділів, при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції рослинного походження, на яку розповсюджуються карантинні обмеження щодо карантинних бур'янів. 
5.7. Категорично забороняється: 
5.7.1. Висівати засмічене карантинними бур'янами насіння сільськогосподарських культур. 
5.7.2. Використовувати підкарантинні ділянки для одержання насіннєвого матеріалу культурних та природних рослин. 
5.7.3. Проводити міжгосподарський обмін засміченого насіннєвого матеріалу. 
5.7.4. Завозити підкарантинну продукцію із країн поширення карантинних бур'янів. 
5.7.5. Використовувати для посіву насіння з полів тих господарств, де виявлені вогнища карантинних бур'янів, а також із засмічених партій без проведення додаткового очищення. 
5.7.6. Зберігати зерно, засмічене насінням карантинних бур'янів, спільно з незасміченими партіями. 
5.7.7. Вивозити засмічену продукцію (сіно, солому, полову, зерно і зерновідходи) за межі господарств без дозволу органів Державної служби з карантину рослин. 
5.7.8. Використовувати на корм тваринам зерновідходи, які містять насіння карантинних бур'янів, без запарювання або розмелення до часток розміром не більше 1 мм (непридатні до споживання відходи, засмічені насінням карантинних бур'янів, знищують). 
5.7.9. Використовувати мішкотару, транспортні засоби, інвентар, склади з-під засміченого зерна тільки після термічної або механічної обробки. 
5.7.10. Залишати на узбіччях доріг, на необроблюваних землях, навколо посівів, багаторічних насаджень та інших місць вогнища карантинних бур'янів. 
5.7.11. Пропускати воду по каналах, засмічених карантинними бур'янами (необхідні спеціальні відстойники для відловлювання насіння бур'янів). 
5.7.12. Використовувати ґрунт з-під карантинних ділянок для набивання парників. 
5.7.13. Вивозити на поля неперепрілий гній, одержаний при використанні кормів, з-під підстилки, засміченої карантинними бур'янами. 
5.7.14. Вивозити і реалізовувати імпортне та вітчизняне насіння, завезене з інших районів країни, без додаткової перевірки в місцевих насіннєвих інспекціях незалежно від наявності документів на їх якість. 
5.8. Для ліквідації вогнищ карантинних бур'янів обов'язковим є проведення агротехнічних заходів згідно з технологією вирощування культури та знищення рослинних решток (приорювання, компостування, спалювання тощо). 
5.9. Для боротьби з карантинними бур'янами використовується асортимент гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого наказом Укрдержхімкомісії Кабінету Міністрів України від 20.09.93 р. N 659. 
5.10. Відповідальність за виконання заходів щодо боротьби з карантинними бур'янами покладається: 
5.10.1. В сільськогосподарських колективах, державних, фермерських, орендних та інших господарських колективах - на керівників та спеціалістів господарств. 
5.10.2. В колективних товариствах - на керівників правління товариств і власників земельних ділянок. 
5.10.3. В містах і населених пунктах - на виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеву державну адміністрацію. 
5.11. Посадові особи та громадяни, які порушують комплекс встановлених карантинних заходів щодо боротьби з карантинними бур'янами, притягаються до відповідальності відповідно до законодавства України. 

6. Скасування особливого карантинного режиму 
6.1. Після проведення комплексу встановлених карантинних заходів і повної ліквідації вогнищ карантинних бур'янів державний інспектор з карантину рослин продовжує проводити спостереження за вогнищем наступні п'ять років. 
6.2. У разі виявлення рецидивів вогнищ карантинних бур'янів державний інспектор з карантину рослин організовує здійснення усього комплексу карантинних заходів до повного знищення вогнища. 
6.3. У разі повної ліквідації вогнищ карантинних бур'янів і за умови відсутності нових протягом наступних 5 років. 
6.4. У поданні про скасування особливого карантинного режиму обов'язково зазначається: 
6.4.1. Підстава-обгрунтування щодо скасування особливого карантинного режиму. 
6.4.2. Площа або територія, де скасовується особливий карантинний режим. 
6.5. Про зняття особливого карантинного режиму державний інспектор повідомляє усі підприємства, розташовані на цій території, та громадян, які там проживають. 

  
Додаток 1 
до Інструкції із виявлення, 
локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинних бур'янів 


ЕТИКЕТКА 
(для гербарію карантинних бур'янів) 

1. Область _______________________________________________________ 

2. Район _________________________________________________________ 

3. Місто, селище, село ___________________________________________ 

4. Назва господарства ____________________________________________ 

5. Відділення, поле сівозміни і т. д. ____________________________ 

6. Походження насіннєвого або посадкового матеріалу ______________ 

7. Дата відбору зразків __________________________________________ 

8. Прізвище фахівця, який відібрав зразки, _______________________ 
Посада 
Підпис ___________________ 

  
Додаток 2 
до Інструкції із виявлення, 
локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинних бур'янів АКТ N __ 
обстеження на виявлення карантинних бур'янів 

"____"_____________199 р. 

1. Область _______________________________________________________ 

2. Район _________________________________________________________ 

3. Місто, селище, село ___________________________________________ 

4. Назва господарства ____________________________________________ 

5. Загальна площа (га) ___________________________________________ 

6. Обстежено (га) ________________________________________________ 

7. Виявлено бур'янів _____________________________________________ 

8. Зразки в кількості _________________________________, відібрані 
обстежувачем _______________________, направлені на визначення в 
карантинну інспекцію _____________________________________________ 

  Керівник господарства _______________________________________
  (представник виконавчого органу  
  місцевого самоврядування)  
   
  Інспектор з карантину рослин ________________________________
   
  Обстежувач __________________________________________________

Місце печатки

____________ 


Категория: Мои статьи | Добавил: fumigation (18.12.2008)
Просмотров: 810 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2020